Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
정보처리기능사
교육기간 : 2020년 수시개강
모집인원 : 10
교육시간 : 17:00 ~
ITQ과정
교육기간 : 2020년 수시개강
모집인원 : 10
교육시간 : 14:00 ~
컴퓨터활용능력 2급
교육기간 : 2020년 수시개강
모집인원 : 10
교육시간 : 14:00 ~
 
컴퓨터실무(엑셀)
교육기간 : 2020/6/17 ~2020/7/20 월,수
모집인원 : 10
훈련비용 : 179,850
 
 
 
  2018년 수업  
  2016년 1월 수업일정  
  2014년 1월 개강일정을 알립..  
 
  수업시간  
  안녕하세요  
  초등반  
     답변입니다.  
  문의 드립니다.  
 
  Mr.  
  Mr.  
  Mr.  
  Mr.  
  Mr.  
 
  대곡초등학교 대체행정실무..  
  행정실무원 채용공고  
  대봉초 채용공고(행정실무)  
 
;